Avdelinger > FOTBALL > Orkdal/Orkla sertifisert som kvalitetsklubb

Orkdal/Orkla sertifisert som kvalitetsklubb

26.06.2019

Orkdal IL Fotball og Orkla Fotballklubb har i over to over samarbeidet om prosjektet Kvalitetsklubb. Orkdal IL driver en fotballavdeling for gutter og jenter i alderen 6-12 år. Orkla Fotballklubb har lag i ungdomsfotballen for både gutter og jenter. OFK har seniorlag for både herrer og kvinner i 3. divisjon. Nå er det klart at Orkdal/Orkla er sertifisert som NFF Kvalitetsklubb nivå 1. Monica Moe Skålholt og John Kåre Solem har vært prosjektledere og ansvarlige for sertifiseringen sammen med Jon Møkkelgård, og det er første gang at NFF Trøndelag har sertifisert samarbeidsklubber til kvalitetsklubber.

Målet med Kvalitetsklubbkonseptet er å stimulere til god klubbutvikling og helhetlig tenking i driften av en fotballklubb. OIL og Orkla har blant annet jobbet med rammeverket til en ny felles Sportsplan, som er et av de mest sentrale elementene i kvalitetsklubbarbeidet.

Kvalitetsklubb 03
NFF Kvalitetsklubb består av tre sertifiseringsnivåer, der Orkla og Orkdal nå i første omgang har klart å bli sertifisert på nivå 1. På dette nivået er det fire hovedområder med til sammen tyve kriterier som skal innfries;

  1. AKTIVITET (rekruttering, rekrutteringsansvarlig, sportsplan, treneransvarlig, dommeransvarlig)
  2. ORGANSIASJON (org.kart, økonomistyring, klubbhåndbok, FIKS, kvalitetsklubbansvarlig)
  3. KOMPETANSE (lederkompetanse, trenerkompetanse)
  4. SAMFUNNS- OG VERDIARBEID (verdisett, hjemmekamper, retningslinjer barn og ungdom, verdimøte, politiatest, trygge rammer, skader og forsikring, Fair Play-ansvarlig)

Orkdal og Orkla har gjennom prosjektet Kvalitetsklubb fått på plass to sentrale elementer,- en KLUBBHÅNDBOK og en SPORTSPLAN.

Sett deg inn i Klubbhåndboka og sportsplanen på denne siden. Bruk menyvalgene opp til høyre.

Kvalitetsklubb
Mye av kvalitetsarbeidet er ting som idrettslaget allerede har jobbet lenge med. Gjennom prosjektet Kvalitetsklubb, ønsker OIL/OFK å gi et bedre tilbud til barn, unge og voksne som spiller fotball. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige som kan gjøre fotballtilbudet enda bedre. 

Kvalitetsklubb 02

KLUBBENES FELLES VISJON

SKAPE DET BESTE FOTBALLMILJØET!

Med dette mener Orkdal IL og Orkla FK at alle som er involvert i fotballaktivitet i vår regionen skal føle seg trygg, verdsatt og respektert. Klubbene skal sammen gå i spissen, og legge til rette for dette både på og utenfor banen. Våre grunnverdier skal være en rød tråd i alt arbeidet vi gjør, og skal bestandig gå foran sportslige mål.

KLUBBENES FELLES VERDIER

I Orkdal IL og Orkla FK er Fair Play viktig, alle skal ha gode holdninger og vise respekt, toleranse og medmenneskelighet. Dette er verdier vi ønsker å målbære både internt og i våre omgivelser.

NFFs breddeformel Trygghet + Mestring + Utfordring = Trivsel + Utvikling er grunnleggende i barne- og ungdomsfotballen.
Gjennom lokalt fotballsamarbeid skaper vi regional fotballkraft.

KLUBBENES FELLES MÅL

Orkdal IL og Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon ”Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle”, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille fotball i klubbene til og med junioralder.

God barne- og ungdomsfotball er kunnskapsbasert og gjennomføres med ‘klubben som sjef’,dvs med basis i sportsplan og med SU som bindeledd, støtte og ekstra ressurs for å sikre en ‘rød tråd’ i arbeidet.

Mottoet er: ”flest mulig – lengst mulig – best mulig!”

  • Go foten, gjør hverandre gode.
  • Bærekraftig økonomi.
  • Være bevisst klubbenes roller som samfunnsaktører.
  • Skal ha et godt og nært samarbeid med næringslivet og kommunen.

VERDIARBEID

Klubbenes felles verdigrunnlag, NFFs retningslinjer, Fair Play/trygge rammer kommuniseres ut til alle ledd i klubbene minimum 1 gang pr. år. Dette gjennomføres i aktuelle møtepunkter for trenere, ledere, spillere og foreldre. I tillegg gjennomføres det årlige møter med spesifikke temaer, som f.eks. Antidoping, kosthold, trafikksikkerhet etc.

Orkdal IL Fotball og Orkla Fotballklubb er veldig godt fornøyd med å bli sertifisert som Kvalitetsklubb nivå 1. Det er likevel nå den største jobben starter. Nå skal klubbene etterleve en godt oppbygd klubbhåndbok og en vellaget sportsplan. Fine ord skal settes ut i praksis i begge fotballklubbene, og da er det viktig at alle involverte føler et eierskap til prosjektet. 
Relaterte saker:

17.07.2023
Orkla Tine Fotballskole 2023
Orkdal IL fotball sin samarbeidspartner Orkla Fotballklubb arrangerer Tine Fotballskole.

Les mer…

24.05.2023
Kjøp boka om oppblomstringen av av kvinnefotballen i gamle Sør-Trøndelag
Damenes Pokal er et omfattende dokument om kvinnefotballens oppblomstring...

Les mer…

15.04.2023
Endelig ruller fotballen igjen på Orkla Sparebank stadion
Fotballsesongen 2023 er i gang på Orkdalsbanken stadion.

Les mer…

28.04.2022
Velkommen til Orkdal IL fotball!
Orkdal Idrettslag er et fleridrettslag som består av Hovedlaget og...

Les mer…

20.04.2022
Fotballsesongen i gang på Orkla Sparebank stadion
Våren og varmen kom plutselig i løpet av påska.

Les mer…

11.04.2022
OIL med da Nils Arne ble hedret
Søndag ble Nils Arne Eggen hyllet på Lerkendal, da...

Les mer…

Vil du være med og støtte oss?

 

Grasrot Plakat Helside

Orkdal I.L. Ski selger Ullmax.
Handle og støtt oss nå!

 

ullmax logo new hvit

Våre hovedsamarbeidspartnere