Avdelinger > FOTBALL > OIL og Orkla utdanner grasrottrenere

OIL og Orkla utdanner grasrottrenere

23.10.2017

De to siste ukene har del 1 av NFFs grasrottrenerkurs for trenere i aldersbestemte klasser blitt arrangert på Orkdalsbanken stadion. Trøndelag Fotballkrets arrangerer delkurs 1 og 2 med Orkdal IL og Orkla Fotballklubb som medarrangører. Delkurs 2 blir gjennomført i november. Ca 25 trenere fra nærområdet deltar på et eller begge kursene.

IMG 1795
Jon Møkkelgård har gjennom en årrekke vært kursleder for Trøndelag Fotballkrets. Jon har ansvaret for delkurs 1 og 2 i Orkdalsføret denne høsten. På den første kvelden av grasrottrenerkurset gjennomførte han en demonstrasjonsøkt med 8-åringene i Orkdal Idrettslag. Økta hadde fokus på de fire hoveddelene i en god aktivitetsøkt for de yngste fotballspillerne; sjef over ballen, spille med og mot, smålagsspill og scoringstrening.

IMG 1797

All aktivitet i barnefotballen skal foregå med ball. Barna skal øve seg mye på ballkontroll, blant annet gjennom aktiviteter der de er sjef over ballen.

IMG 1799
Trenerkurset består i stor grad av praktisk instruksjon på banen, i tillegg til en del teori. Gjennom demonstrasjonsøkta til Jon Møkkelgård fikk kursdeltakerne noen idèer og forslag til gode fotballaktiviteter for barn.

IMG 1802
Alle deltakerne får prøvd seg på å gjennomføre øvelser med en barnegruppe. For delkurs 1 er målgruppen barn i alderen 6-8 år. På de småkalde oktoberkveldene har kursdeltakerne riktignok fått prøvd seg på noen " mer erfarne" 9-åringer i tillegg. Hovedpoenget med barnefotballen er å legge til rette for størst mulig aktivitet. Deltakere på grasrottrenerkurs blir samtidig utfordret på læringsmomenter i treningsøktene. Det velges et tema for hver økt, og grasrottrenerne skal prøve å få fram temaet mest mulig gjennom aktivitetene. Smålagsspill med tre spillere på hvert lag er anbefalt for barn i alderen 6-8 år. 

IMG 1801
Nettsus er viktig for alle fotballspillere. Scoringtrening er en viktig del av alle fotballøkter.

IMG 1800
I Orkdal IL, Orkanger IF og øvrige naboklubber har det de siste årene vært mange trenere og lagledere som har deltatt på trenerkurs i regi av fotballkretsen. Det jobbes godt med utdanning av trenere, noe som forhåpentligvis fører til at barna får en god læringsarena på fotballbanene rundt om i dalføret. 

IMG 1803
Glimt, Orkanger IF, Orkla FK, Orkdal IL, Svorkmo NOI, Løkken IF og Meldal FK er representert på del 1 av grasrottrenerkurset. Med utdannede voksne som ledere for barnefotballen ligger mye til rette for et godt fotballtilbud til våre yngste fotballspillere. Det finnes mange verktøy for å skape et tilpasset tilbud. 1/3-prinsippet vektlegges av Norges Fotballforbund som en fornuftig ramme for barnefotballen. Det innebærer en organisering der barna skal trene både med barn som har kommet kortere, like langt og lenger enn seg selv i utviklingen. Å differensiere fotballaktiviteten er fornuftig, og dette kan i barnefotballen gjøres gjennom andre tiltak enn hospitering. Flest mulig - lengst mulig er viktig for alle klubber i breddefotballen. Å beholde sosiale grupper på et alderstrinn kan være avgjørende for at flest mulig blir med inn i ungdoms- og voksenfotballen. Å dele inn barn etter ferdigheter er ikke nødvendigvis det mest utviklende for noen. I et lagspill som fotball er det en vel så viktig egenskap å kunne løfte sine medspillere som å fokusere bare på egen utvikling.

IMG 1807
Etter endt praksisøkt tar Jon Møkkelgård og deltakerne på kurset en gjennomgang av aktivitetene på banen. Teoribiten inne i klubbhuset handler ellers en del om hvordan det er å være trener i barnefotballen, om hvordan man tilrettelegger og tilpasser aktiviteten for alle, og også litt om hvordan man driver en fotballavdeling der klubben er en tydelig sjef for hvordan aktiviteten skal styres. Et ledd i dette er eksempelvis arbeid med kvalitetsklubb, noe som Orkla FK og Orkdal Idrettslag nå er i gang med. Våre naboer på Orkanger har startet arbeidet for å bli kvalitetsklubb på nivå 2, noe som er veldig positivt for lokalfotballen. Som et ledd i dette har OIF blant annet startet et eget hospiteringsutvalg, med klare planer og retningslinjer for driften av barnefotballen.

IMG 1804
La barna leke seg med fotballen! La barna oppleve glede og samhold gjennom fotballen! La barna øve seg på å kontrollere ballen, på å spille med og mot andre barn, på smålagsspill der alle får mange berøringer og på nettsus gjennom scoringstrening! La barna har minst mulig fokus på resultat, og størst mulig fokus på aktivitet og fotballglede!

Lykke til alle barnefotballtrenere! Dere legger ned en veldig viktig innsats for barn og unge på alle fotballbaner i orkdalsføret:)

Relaterte saker:

17.07.2023
Orkla Tine Fotballskole 2023
Orkdal IL fotball sin samarbeidspartner Orkla Fotballklubb arrangerer Tine Fotballskole.

Les mer…

24.05.2023
Kjøp boka om oppblomstringen av av kvinnefotballen i gamle Sør-Trøndelag
Damenes Pokal er et omfattende dokument om kvinnefotballens oppblomstring...

Les mer…

15.04.2023
Endelig ruller fotballen igjen på Orkla Sparebank stadion
Fotballsesongen 2023 er i gang på Orkdalsbanken stadion.

Les mer…

28.04.2022
Velkommen til Orkdal IL fotball!
Orkdal Idrettslag er et fleridrettslag som består av Hovedlaget og...

Les mer…

20.04.2022
Fotballsesongen i gang på Orkla Sparebank stadion
Våren og varmen kom plutselig i løpet av påska.

Les mer…

11.04.2022
OIL med da Nils Arne ble hedret
Søndag ble Nils Arne Eggen hyllet på Lerkendal, da...

Les mer…

Vil du være med og støtte oss?

 

Grasrot Plakat Helside

Orkdal I.L. Ski selger Ullmax.
Handle og støtt oss nå!

 

ullmax logo new hvit

Våre hovedsamarbeidspartnere