Knyken Skisenter > KNYKEN > Orkland kommune bygger høydebasseng i Knyken

Orkland kommune bygger høydebasseng i Knyken

22.09.2022

Orkland kommune skal bygge nytt høydebasseng i Knyken. Arbeidet med høydebassenget har nå startet. Det innebærer en del ferdsel med maskiner i, og i nærheten av løypenettet i Knyken. Vi ber folk som bruker anlegget om å være obs på at det foregår et grunnarbeid i forhold til det kommunale høydebassenget(Bilde: Orkland kommune).

Hoydebasseng Knyken 2022Høydebassenget vil komme på høyden i nærheten av Knyken Trimpark. På dette kartutsnittet fra kommunen ser du hvor bassenget skal settes opp. Deler av løypenettet kan bli avstengt i perioder. Vær forsiktig i nærheten av området, og vis hensyn til maskiner og arbeidet som gjøres i byggeperioden. Takk!

Les hele planbeskrivelsen fra Orkland kommune her.

Dette står i beskrivelsen i forhold til Knyken som friluftsområde
"Selve planområdet har per i dag ingen bruk utover eksisterende skiløyper. Knyken har gjennom god tilrettelegging av idrettsaktiviteter både sommer og vinter stor rekreasjonsverdi og er et populært tur- og treningsområde. Området er derfor svært viktig for folkehelsa. Etablering og drift av et høydebasseng vil kunne påvirke rekreasjonsverdien ved at eksisterende natur erstattes av en konstruksjon. I driftsfasen vil ikke høydebassenget generere verken trafikk eller aktivitet av noen vesentlig grad, og vil derfor påvirke bruken av skisenteret i begrenset omfang. For å kompensere for konsekvensene for rekreasjon og bruk, er det i reguleringsbestemmelsene angitt at høydebassenget skal oppføres i mørke og matte farger og slik at mest mulig av eksisterende vegetasjon bevares og vegen til høydebassenget skal være steng med en bom."

Velkommen til Knyken skisenter!

Relaterte saker:

13.11.2022
Tider for lys i lysløypa
Orkdal Idrettslag og Knyken skisenter har ei lysløype på ca...

Les mer…

16.10.2022
Førvinterdugnad med legging av snønett
Vintersesongen nærmer seg, og i Knyken ser vi fram mot...

Les mer…

11.10.2022
Bakstdamene i fullt arbeid før Orkdalsmessa!
Bakstdamene i Orkdal Idrettslag og Knyken skisenter har blitt et...

Les mer…

02.10.2022
Frisbeegolfbanen i Knyken snart ferdig
Arbeidet med å lage en frisbeegolfbane i Knyken er kommet langt.

Les mer…

25.09.2022
Jobber med frisbeegolf i Knyken utover høsten
I vår ble Orkdal IL sine planer for en frisbeegolfbane...

Les mer…

20.09.2022
Velkommen inn i Torstuggu
Ved skileikområdet i Knyken skisenter har det kommet opp en...

Les mer…

05.09.2022
Travel høst i Knyken skisenter
September startet med fantastiske dager i Trøndelag og Knyken skisenter.

Les mer…

28.07.2022
Idrettslaget vil fornye barneskiheisen
Barneskitrekket i Knyken skisenter er et populært tilbud for alle...

Les mer…

25.07.2022
Ingen fellesferie for Knykenfolket i år heller
I Knyken skisenter er sommersesongen godt i gang.

Les mer…

Vil du være med og støtte oss?

 

Grasrot Plakat Helside

Orkdal I.L. Ski selger Ullmax.
Handle og støtt oss nå!

 

ullmax logo new hvit

Våre hovedsamarbeidspartnere