Avdelinger > FOTBALL > Holdninger på fotballbanen

Holdninger på fotballbanen

16.05.2010

Det hjelper lite at aktivitetene er gode, instruksjonen presis, kampoppsettet fornuftig og miljøet er tilpasset den enkeltes forutsetninger for læring hvis ikke spillernes holdninger holder mål. 
I barnefotballen har foreldre/foresatte og trenere/lagledere stor påvirkningskraft, og dermed både mulighet til, og ansvar for å bidra til at spillerne får så sunne holdninger som mulig.

Ledere/trenere som viser at de er opptatt av holdningsskapende arbeid bidrar til å øke fotballens anseelse nærmiljøet vårt. Det holdningsskapende arbeidet starter fra spillerens første dag i klubben. Sentrale begreper for hver enkelt spiller, leder og trener i denne sammenheng vil være ansvar, respekt, disiplin og toleranse.

Holdninger overfor medspillere:
Ø
Vær positiv.
Ø Gi ros/oppmuntring.
Ø Unngå kjeftbruk - godta at andre gjør feil.

Holdninger overfor motspillere:
Ø
Vis god sportsånd.
Ø Vis respekt.

Holdninger overfor trener/lagleder:
Ø
Lytt til det trener og lagleder har å si!
Ø Vær gjerne uenig, men vurder riktig tidspunkt for å ta det opp.
Ø Vær samarbeidsvillig.
Ø Møt opp på trening. 
Ø Gi alltid beskjed ved forfall til trening og kamp.

Holdninger overfor dommer/regelverk:
Ø Godta dommerens avgjørelser. Start aldri en diskusjon med dommeren.
Ø Unngå negative reaksjoner - vær positiv.
 

Samspillet mellom holdninger og fotballferdighet vil være helt avgjørende for:
Ø
barnets egen utvikling som spiller
Ø
hvor godt miljøet på laget kan bli
Ø
hvor gode lagkameratene/-venninnene kan bli

Relaterte saker:

16.05.2010
Fotballens foreldrevettregler
Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre,...

Les mer…

Vil du være med og støtte oss?

 

Grasrot Plakat Helside

Orkdal I.L. Ski selger Ullmax.
Handle og støtt oss nå!

 

ullmax logo new hvit

Våre hovedsamarbeidspartnere