Junior NM 2019

 

 

Kvalitetsklubb

 

Ullmax Orkdal IL

 

grasrotandel977074444.jpg

 

Orkla FK

 

Hjem » HOVEDLAG » Årsmelding Orkdal IL hovedlag 2016

18.04.2017

Årsmelding Orkdal IL hovedlag 2016

Onsdag 29. mars avholdt Orkdal IL hovedlag sitt årsmøte for 2017. Under årsmøtet ble årsmeldinger for 2016 lest opp. Her kan dere se årsmeldingen.

Årsmelding 2016 Orkdal Idrettslag hovedlaget

Styrearbeid:

I hovedstyret er det avholdt 11 styremøter og 79 saker er behandlet. Vi kan se tilbake på et år med stor aktivitet i hovedlaget og i alle avdelinger.

Medlemstallet i Orkdal Idrettslag pr. 31. desember 2016 er 1179. Det er fordelt på jenter 0 – 19 år 227, kvinner 20 år og eldre 268. Gutter 0 – 19 år 292, menn 20 år og eldre 392.  Det viser en økning i antall medlemmer på 132 i forhold til 2015.

Sportslig aktivitet:

2016 har vært et godt sportslig år for Orkdal Idrettslag. Det gjelder for alle avdelinger.

Vi fikk nye ledere i flere avdelinger, skiavdelinga Knut Ole Solligård, fotballavdelinga Monica M. Skålholt, håndballavdelinga Elisabeth Vuttudal. Alle har videreført arbeidet i avdelingene på en meget god måte, aktivitetene og samarbeidet fungerer godt både internt og eksternt. Vårt samarbeid med Orkla Fotballklubb og Orkanger Idrettsforening videreføres og styrkes. Team Knyken utvikles, det er forventninger til at flere løpere vil komme og bli en del av teamet i 2017. Innen fotball er det stor fokus på å gi et tilbud til alle barn som ønsker å spille fotball. Samarbeidet med Orkla Fotballklubb gjør at alle som ønsker å spille fotball etter at de er fylt 13 år, kan flytte over til Orkla. Håndballavdelinga satser også på det å gi alle et tilbud. For å lykkes godt med det, videreføres samarbeidet med Orkanger Idrettsforening. Trim/friidrett fortsetter suksessen med «Kjentmannsmerket», det er et populært tiltak for alle som ønsker å benytte naturen til rekreasjon, «kjentmannsmerket» gjør det mere spennenende å ta søndagsturen.

Vi henviser til avdelingenes årsmeldinger for en mere detaljert beskrivelse av idrettsprestasjonene i Orkdal Idrettslag.

Anlegg:

Knyken skisenter og Orkdalsbanken stadion er populære anlegg som brukes nesten daglig gjennom året. Vi har leieavtale med bl.a. Orkdal vidaregående skole, de benytter både skianlegget og fotballstadion i undervisninga. Vårt samarbeid med skolene betyr mye for idrettslaget, vi vil gjerne gi et godt tilbud til barn og ungdom. Fysiske utfordringer er viktig i forhold til en god helse. Anleggene er tilrettelagt for alle aldersgrupper, alle kan benytte seg av tilbudet Orkdal Idrettslag har både i Knyken skisenter og ved Orkdalsbanken stadion. I og med at Knyken skisenter er et helårsanlegg med plast i alle de fem hoppbakkene og en asfaltløype på 4,5 km, benyttes anlegget like mye om sommeren som om vinteren.

Sponsorer:

Moderne idrettsanlegg krever store økonomiske ressurser for å klare å gi et godt tilbud til alle som ønsker å dyrke idrett, rekreasjon og helsefremmende tiltak. Uten bidragene fra næringslivet, har ikke idrettslagene klart å drifte- og utvikle anleggene. Vi vil rette en spesiell takk til Orkdal Sparebank, Coop Orkla & Møre, Retura AS, Orkdal Energi AS og TrønderEnergi AS for en støtte som gjør det mulig for idrettslaget å drive på det nivået vi gjør i dag. Vi har også mange andre sponsorer som bidrar, en stor takk også til dem.

Idrettslagets hjemmeside:

De fleste idrettslag har egen hjemmeside. Orkdal Idrettslag har et aktivitetsnivå som krever en operativ hjemmeside. Vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger på vår hjemmeside, den er også brukt som en mal for andre lag som ønsker å høyne nivået på egen hjemmeside. Vår nettredaktør Knut Arne Bakke har utviklet idrettslagets web-side, en stor takk til Knut Arne og hans hjelpere for jobben som er gjort og ikke minst jobben som gjøres nesten daglig. En hjemmeside er «ferskvare» den må utvikles og oppdateres nesten daglig. Det er viktig at alle avdelinger hjelper til med info. så vår hjemmeside fortsatt holder det nivået den har i dag.

Orkdal kommune:

Styret i Orkdal idrettslag retter en stor takk til Orkdal kommune, det gjelder både administrasjonen og den politiske ledelse. Uten den støtte kommunen viser, har ikke vår aktivitet vært på dagens nivå. Vi har ikke hatt muligheter til å bygge og drifte Knyken skisenter og Orkdalsbanken stadion uten bidrag fra Orkdal kommune. Det er derfor med stolthet vi reiser rundt i Midt-Norge og forteller om vårt idrettslag, våre anlegg og vår massive støtte fra Orkdal kommune. Flere sentrale politikere sier: en krone til idretten, gir kommunen syv tilbake. De ønsker å framheve de helsefremmende muligheter et idrettsanlegg gir. Vi har også et samarbeid med Orkdal kommunen om språktrening for flyktninger, det er et givende prosjekt som gir mening utover det å lære fremmedspråklige norsk. Vi får et innblikk i en hverdag og et liv til mennesker som har forlatt fedrelandet sitt for å skape seg et nytt liv i et fremmed land. Dessverre, får vi ta del i mange vanskelig og vonde skjebner. Vårt håp er å kunne bidra på en positiv og god måte når det gjelder språktrening, og ikke minst fortelle at vi ønsker å gi alle en meningsfylt hverdag.

Sør-Trøndelag fylkeskommune:

Orkdal Idrettslag er et aktivt lag, vi har mange prosjekter som krever kunnskap om bl.a. spillemidler og regler for hvordan anlegg skal bygges og driftes. Vi har et fantastisk samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune ved Frank Gjengaar. Han gir oss innsikt i hva som kreves og hvordan regelverket skal følges. Vi setter stor pris på de råd og innspill som kommer fra fylkeskommunen.

Sør-Trøndelag Idrettskrets og Sør-Trøndelag Skikrets:

Mange idrettslag kan betegnes som små og mellomstore bedrifter, det setter krav til hvordan idrettslaget skal driftes. Med flere millioner i omsetning, er det viktig og trykt å kunne rådføre seg med noen som innehar kompetanse på både sportslige, administrative og økonomiske forhold. STIK og STSK er til uvurderlig hjelp for oss i Orkdal Idrettslag. Kjell Bjarne Helland og hans stab i STIK, samt Erik Andresen i STSK stiller opp når vi ber om assistanse, tusen takk for et godt samarbeid og god støtte.

Sertifisering av anlegg:

Orkdal Idrettslag arbeider fortsatt med sertifisering av sine anlegg, Orkdalsbanken stadion har fortsatt dispensasjon for bruk av garderobene. Vi arbeider med et nytt bygg som skal romme både garderober og andre fasiliteter som tilfredsstiller de krav NFF stiller til vårt anlegg på Orkdalsbanken stadion. Sertifisering av løypetraseen i Knyken skisenter er inne i sin siste fase, Hermod Bjørkestøl fra NSF kommer til Knyken i mai for å gjøre den siste oppgaven før sertifiseringen er i orden.

Knykenfolket og Garasjegjengen:

I Orkdal idrettslag har vi en dugnadskultur som mange misunner oss, Knykenfolket og Garasjegjengen. De bygger og vedlikeholder Knyken skisenter og Orkdalsbanken stadion. Det hadde ikke vært mulig å ha den standarden på anleggene uten en enorm frivillig innsats, det ivaretas av Knykenfolket og Garasjegjengen. Etter at Knykenfolket fikk prisen «Årets Ildsjel» i 2014, har besøket til Orkdal og Knyken tatt fullstendig av. Det kommer folk fra hele Norge, også fra utlandet. De ønsker å se hva Knykenfolket har skapt, de fleste reiser fra anlegget med en overbevisning om at alder er et tall, initiativ og skaperglede utvikles videre etter fylte 67.  Tusen takk for innsatsen i året 2016!

Bakstedamene:

Bakstedamene fortsetter å imponere, de står på hver høst og baker lefser, flatbrød og koker mølsgrøt til Orkdalsmessa. De bidrar med langt over hundre tusen kroner hvert år til skiavdelinga, det er en innsats som fortjener stor applaus. Innsatsen til Bakstedamene ble innslag på NRK i 2015, de ble presentert både i Midt-Nytt og Norge Rundt. Det var en heder som var vel fortjent, tusen takk til alle idrettslagets Bakstedamer.

Arrangement:

Orkdal idrettslag er en aktiv arrangør både sommer og vinter. Vi har arrangement innen fotball, håndball, trim og ski. Det mest krevende arrangement i 2016 var VM for veteraner i hopp og kombinert. Det kom deltakere fra 10 nasjoner, Canada, Tyskland, Russland, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn, Sveits, Finland, Sverige og Norge. Det ble et krevende arrangement, med program fra 26. februar til 6. mars. Det var en stor oppgave som ble løst på en utmerket måte, det ble gitt fantastiske tilbakemeldinger fra alle nasjoner.

Biskopen i Nidaros:

Biskop Tor Singsaas i Nidaros skrev et brev til Knykenfolket etter seieren under Idrettsgallaen i 2014. Han gratulerte med prisen «Årets ildsjel». Vi takket for brevet ved å invitere biskopen til julelunsj i Knyken i 2015, dessverre kunne han ikke komme. Sommeren 2016 ble det bispevisitas i Orkdal, Tor Singsaas ønsket å besøke Knyken sammen med den nye prosten, Dagfinn Thomassen og sognepresten ved Orkdal kirke, Eldfrid Marie Bakken. De spiste middag sammen med Knykenfolket og fikk en presentasjon av anlegget og Knykenfolkets innsats i kommunen. Biskopen og prosten takket for gjestfriheten og gav oss sangbøker til bruk i Knyken. Biskop Tor Singsaas roste vårt engasjement i kommunen og berømmet våre tiltak både i forhold til egen helse og andres omsorg.

Økonomi:

Økonomi er den viktigste faktoren for alle lag. Uten en sunn økonomi, settes det store begrensninger på aktivitet, utvikling og drift. Orkdal Idrettslag har stort fokus på økonomi, og kan vise til gode regnskapstall og en fornuftig drift. Vårt samarbeid med Orkdal Regnskapskontor er meget godt, vi er særdeles godt fornøyd med regnskapskontorets Åshild Berg By, hun gjør en fantastisk jobb for idrettslaget. Vår egen ansatt Tove Leraand Syrstad har kontor i Orkdal Regnskapskontors lokaler, det er en styrke for oss, Tove er en god bidragsyter for idrettslaget. Hun selger også sine regnskapstjenester til Orkla Fotballklubb, det er en vinn/vinn situasjon for både Orkla og oss. Som revisor har vi et samarbeid med Orkla Revisjon AS.

Kontrollkomiteen:

Orkdal Idrettslag har en omsetning og drift som krever autorisert regnskapsfører og revisor, det setter krav til at vi må ha en kontrollkomite. Vi har i to år hatt meget kyndige personer i denne komiteen, Amund Skålholt og Bjørn Husdal. Vi mottok en trist melding i slutten av august måned, Amund hadde gått bort den 31. august. Vi har mistet en venn og tillitsmann vi satte stor pris på, vi lyser fred over Amunds minne.

Utfordringer:

Vi har hatt fokus på medlemskap. Det har gitt positive utslag, men fortsatt er det mange som ikke forstår betydningen av å være medlem i idrettslaget. Ved å være medlem gir det uttelling i økte tilskudd fra både kommune og forbund. Det bidrar til en enklere hverdag for alle i idrettslaget. Uten en god økonomisk plattform, kan vi ikke gi det tilbudet vi ønsker til våre barn.  Det er mange oppgaver som skal løses i et driftig idrettslag, for eksempel kjøkkenvakter. Vi vil oppfordre foreldre, besteforeldre og foresatte til å ta et tak. Deler vi oppgavene på mange, blir det en fornøyelse. Skal noen få ta ansvaret, blir det en uovervinnelig jobb.

Vi har signalisert betydningen av å ha enkle systemer for å drifte et idrettslag. De fleste som tar på seg tillitsverv i idretten, gjør dette på fritida.

Styret vil takke alle avdelinger, tillitsvalgte, dugnadsfolk, sponsorer, samarbeidspartnere, offentlige myndigheter, ansatte og aktive for den innsats som er gjort i siste årsmøteperiode.

Det nye styret ønskes lykke til med det videre arbeid for Orkdal Idrettslag.

Styret i Orkdal Idrettslag

 

Kjersti Lund Olsen     Torodd Asphjell        Anne Grete Skarholt             Leif Bryne

Styreleder                   Nestleder                    Sekretær                         Kasserer                

 

Ansgar Selstø             Martin Ingdal

Styremedlem              Styremedlem

 

Knut Ole Solligård          Monica M. Skålholt          Elisabeth Vuttudal     Gudny Holden

Leder ski                         Leder fotball                     Leder håndball       Leder trim/friidrett

 

Thor Arne Johnsen                                                                                     Magne Fossbakk

Leder anlegg                                                                                                Daglig leder

 

 

 

 

 

 

Våre hovedsamarbeidspartnere

OrklaSparebank RGB liggende Svart

 

eika

 

tronderenergi logo

 

gjensidigeorkla

 

coop orkla moere

 

logo Orkdal kommune

 

SetRatioSize200150 OE staaende logo RGB